Razvoj novega inovativnega produkta: Lesen okenski profil Integra 106

NAMEN PROJEKTA

Sofinancirani so stroški nakupa opredmetenih sredstev – novega stroja – obdelovalni center Logos LIFE EVO, ki je zasnovan za obdelavo posameznih lesenih elementov v segmentu stavbnega pohištva. Gre za obdelovalni center z več vreteni, razvit na osnovi koncepta ¨bridges machines¨, ki ima delovne glave v navpični osi. Blokirni sistem z večimi neodvisnimi prijemali omogoča visoko zmogljivost in prilagodljivo proizvodnjo ter dostop do vseh 6 pozicij obdelovalnega centra tekom delovnega procesa. Z Logos LIFE EVO se lahko izvajajo naslednje operacije/pozicije:

  • vrtanje
  • rezkanje
  • kleščenje
  • profiliranje
  • obdelava in ločevanje stekla
  • delovanje lažnih stejklenih pregrad
  • obdelava obokanih oken in gotovih enojnih elementov.

 

CILJ PROJEKTA

Cilj razvoja novega lesenega okenskega profila Integra 106 je razširiti prodajni asortima podjetja ter z novim izpopolnjenim produktom pridobiti ciljno skupino strank, pri katerih je bistvenega pomena moderna in tehnološko dovršena gradnja na osnovi uporabe visokokavostnih produktov. Nova tehnološka oprema omogoča učinkovito rabo energije iz obnovljivih virov ter izvedbo ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe vitov, ki prispeva k Prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Finančna podpora (višina subvencije) znaša: 279.900€

Operacijo sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

 

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO

skrbnik

Write a Reply or Comment