REFERENCE

ZASEBNI OBJEKTI

Objekt Šmarje pri Jelšah

Objekt Proseniško

Objekt Prebold

Objekt Braslovče

Objekt Celje

Objekt Gomilsko

Objekt Krk

Objekt Šmarje pri Jelšah

POSLOVNI OBJEKTI

Hotel Plesnik

Osnovna šola Hrastnik

Dom upokojencev Polzela